Da Tiffanys døtres gymnastikksenter rullet sammen mattene for lockdown, var det bare enda en ting hun måtte balansere. Men denne snarrådige moren tilpasset sitt hjem for å imøtekomme sine spirende gymnaster. Og for å hjelpe dem til å få et stødig fundament i fremtiden, veileder hun dem med Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.