Hvordan lærer du barna dine å bli problemløsere? Vel, hvis du er Mónika, går du tilbake til en eldgammel kunstform og skriver din egen eventyrbok. Hver historie ber barnet om å løse karakterens problem. Og moralen i Mónikas historie er – oppmuntre dine barn og gi dem selvtillit, som er ett aspekt av teknologien om å oppdra barn som finnes i Scientology Håndboken.

Barn er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.