Sagaen om Kevens reise fra Mexico til slottet i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Afrika er en fortelling som (nesten) er eldgammel. Med Renselsesprogrammet innleder Keven et nytt kapittel og setter scenen for en enda større kommende fortelling!

Renselsesprogrammet ble utviklet til å frigjøre individer fra den mentale og åndelige skaden forårsaket av stoff og gifter. Det anvender et opplegg med mosjon, badstue og ernæring, og er tilgjengelig under ekspertmessig supervising i Scientology organisasjoner og misjoner rundt om i verden.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.