Selv om Ryan arbeider hjemmefra tar han seg tid til kreative bestrebelser – som for eksempel hans livslange kjærlighet til cello. Ved å øve på et krevende stykke fra Bachs cellosuite nr. 1 viser han hvor alvorlig han har tatt å følge forskriften «Vær kompetent» fra Veien til lykke. Ryan, Bach og Veien til lykke – det er vakker musikk.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.