Istvan fullførte nettopp kurset Kongressen om menneskets tilstand på American Saint Hill Organization. Han kaller det «et veldig høytonet kurs», hvilket betyr at det har hjulpet ham å nå de øvre nivåene av Den emosjonelle toneskalaen. Og det er Istvans tilstand!

Kongressene er spesielle foredragsserier der L. Ron Hubbard kunngjorde hvert banebrytende gjennombrudd i Dianetics og Scientology. Siden disse foredragene ble overvært av erfarne Scientologister og folk som emnet var helt nytt for, blir alle invitert til å lytte til Kongressene.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.