Når det gjelder sjakk, har Nicolas erfaring i å gi leksjoner om de grunnleggende spillereglene. Å dele det som gir ham glede i livet slik at andre kan oppdage den gleden for seg selv, dreier seg om effektiv kommunikasjon. Og en av de mest vinnende strategiene for å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter er verktøyene i kurset Kommunikasjon fra Scientology Håndboken.

Kommunikasjon er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.