Når Chris går inn i Kunnskapens gullalder-kursrommet i Scientology Kirken i Los Angeles, går han inn i en helt ny verden av muligheter som han aldri visste eksisterte. Det er fordi han får en forståelse av Scientology som aldri før ved å studere selve grunnlaget, Grunnsteinene.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.