Tessa er en energisk ung danser som utfører elegante og grasiøse dansebevegelser hun skaper selv. Å bygge tillit til sin evne til å skape var noe hun koreograferte ved å lese Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.