Hver uke kommer Teri til Scientology Kirken i Los Angeles for å gå videre på Veiene til kunnskap. Hun får en forståelse av grunnprinsippene i Scientology og verktøyene til å ta fatt på livet!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.