Tere elsker å slå på musikken og la seg rive med av den. Hun er så mye i harmoni med musikken når hun danser, at hun føler at hun blir en del av den. Å gjøre det hun elsker holder henne også i bevegelse – en flott måte å holde seg i takt med forskriften «Ta vare på deg selv» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.