Hjemme hos Glenda kan det ta litt tid å gjøre seg klar til tetid. Det er fordi hun først må bestemme seg for hvilket av hennes mange fine porselensserviser hun vil dekke bordet med. Men det er bare én måte hun holder sin produksjon og moral høy på, ifølge Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.