Taylor tar en svamp, gjør oppvasken og gir et tips til barn over hele verden. Hun sier at det å hjelpe rundt omkring i huset betyr mye mer enn å få utført oppgaver; det er en måte å uttrykke sin kjærlighet til sine foreldre på. Taylor fikk inspirasjonen til sitt tips fra forskriften «Ær og hjelp foreldrene dine» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.