Det finnes noen svært heldige elever i Toronto, fordi de er i privatlæreren Taras oppmerksomme hender. Hver kveld forbereder hun elevenes leksjoner for neste dag for å sørge for at utdannelsen deres holdes på rett kurs.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.