Mens verden var under lockdown, brukte Aline tiden til å danse. Ved å melde seg på et par dansekurs online, lot hun tærne sine gjøre både stepping og jazz. Ved siden av å lære alt om bevegelse, lærte hun alt om livet gjennom studiet av boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.