Mavi kom til Saint Hill for å fortsette sine studier i Scientology. Hun nyter roen i omgivelsene og den hyggelige og hensynsfulle staben som hjelper henne på hvert trinn av reisen oppover Broen!

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.