Suzette liker å stikke bort til sitt gjemmested og omgi seg med naturens skjønnhet. Det er der, med en av Grunnsteinene i hånden, hun beriker sitt liv ved å lære de banebrytende oppdagelsene i Scientology. Blant hennes favoritter: Etikkteknologien og dens avgjørende betydning for å oppnå et virkelig lykkelig liv.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.