Kya er glad for å gå på kurs igjen i Scientology Kirken i Johannesburg. Hun fortsetter sin egen personlige utvikling og studerer kapittelet i Dianetics om tilværelsens grunnleggende prinsipp – overlevelse!

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.