Etter flere måneder hjemme kommer Jeanine og hennes sønn Thiago tilbake i salen – og gjenopptar kursene sine i Scientology Kirken i Dallas. Jeanine er i gang med å studere Dianetics: Den opprinnelige avhandlingen, mens Thiago fortsetter på sitt kommunikasjonskurs. Og de er begge begeistret over å være tilbake på veien til forbedring.

Les L. Ron Hubbards første beskrivelse av Dianetics og de primære lovene for hvordan og hvorfor auditering (veiledning) virker i Dianetics: Den opprinnelige avhandlingen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.