Sebastian skaper spenning i sine treningsøkter ved å fokusere på boksing som et treningsopplegg. Han lærer sine knockout-kombinasjoner ett trinn av gangen. Og det er forbundet med begrepet «gradienter», et verktøy fra kurset Studieteknologien i Scientology Håndboken.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.