Steven har elsket kalligrafi siden han var barn. Da han så skriften på veggen og visste at han ville ha litt ekstra tid, begynte denne taiwaneren å oppfriske sine ferdigheter igjen. Steven vet at det krever øvelse for å bli god – akkurat som det står i forskriften «Vær kompetent» i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.