Yolanda er på American Saint Hill Organization der hun trener til å bli auditør. Hun studerer for tiden Introduksjon til Scientology etikk, som gir henne de trinnvise formlene til å oppnå sine mål og forbedre sitt liv.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.