Caleb drar fordel av denne tiden hjemme med å studere non stop! Blant hans studieemner er Veien til lykke, hvorfra han gav seg selv noen «hjemmelekser» – og setter forskriften «Ta vare på deg selv» ut i praksis.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.