Diana holder seg i form med et treningsopplegg og en sunn dose supermunter innstilling. Hennes energi og positivitet, som hun takker sin anvendelse av Veien til lykke for, skinner igjennom, og hun håper å inspirere andre til å holde seg friske under denne tiden.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.