Stan er en mann med en plan i Scientology Kirken Washington State. Hans studiekurs – Philadelphia doctorate-kurset – en betydningsfull foredragsserie av Scientologys Grunnlegger L. Ron Hubbard.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.