Mer tid hjemme har betydd mer tid for Ssu‑Yun å være sammen med sine to barn. Og det er noe hele familien er glade for! Veiledning i hvordan man oppfostrer selv-determinerte, nysgjerrige og modige barn finnes i kapittelet om Barn fra Scientology Håndboken.

Barn er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.