Med et spedbarn hjemme var det å skape et trygt sted for henne å leke superviktig for Si-Ying. Så ved å følge forskriften «Vern om og forbedre omgivelsene dine» i Veien til lykke skaper hun en flott lekeplass for datteren og sinnsro for seg selv.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.