Miguel suser gjennom tid og rom ... uten noen gang å forlate lekerommet sitt! Den unge romfareren er i stand til å erobre fysikkens lover ganske enkelt ved å utnytte kraften i sin grenseløse fantasi!

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.