Sonia uttrykker seg kreativt med sine vidunderlig fargerike blekktegninger. Den begavede kunstneren virkeliggjør hele potensialet av sin kreativitet med teknologien som finnes i Skapelsen av menneskelige evner, som er en del av Grunnsteinsbøkene og -foredragene.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.