Tyler har lest Scientology: Tankens grunnbegreper og oppdaget for seg selv at han er en ånd som har en kropp og bruker sinnet sitt til å løse problemer. For en levende demonstrasjon deler han hemmeligheten bak hvordan han løser Rubiks kube.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.