Val har kommet ned til Saint Hill fra Edinburgh, der han skaffet seg noen skikkelige ferdigheter. Han gjorde Solo I-kurset hjemme og lærte verktøyene som trengs for Soloauditering. Og nå, på den Avanserte organisasjonen, vil han bruke de ferdighetene i faktiske Soloauditeringssessioner!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.