John er en mykvaredesigner som har en hard jobb – å lære andre å realisere det han har utviklet. Men jobben hans ble nettopp lettere, fordi han er i American Saint Hill Organization og lærer gjennombruddene i Studieteknologi, verktøy han kan bruke til å undervise mer effektivt.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.