Hsin-Yi og hennes familiemedlemmer bruker denne tiden til å spille gitar. Ved å følge forskriften «Vær kompetent» i Veien til lykke, øver de som gale. Hsin-Yi og familien er en demonstrasjon i det virkelige liv på at en familie som holder sammen, spiller sammen.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.