Sam reiste fra sitt hjem i Silicon Valley til American Saint Hill Organization i Los Angeles. Han føler seg «fantastisk» på grunn av den presise auditeringen han mottar der. Og han sier at veikartet som brakte ham til dette punktet, er rett i ASHOs bokhandel – Foredragene fra Philadelphia doctorate-kurset!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.