Han-Chien er en profesjonell utøver av kinesisk medisin. Hun har den nøyaktige resepten når stress belemrer noen med en smerte i nakken – og skuldrene – enkle øvelser for å lindre sårheten. For generelt velvære ordinerer hun også Veien til lykke og den første forskriften «Ta vare på deg selv».

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.