Shayan oppdager nye veier å reise – i sitt sinn. Hans navigasjonsverktøy er Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, og han sier at hans endelige bestemmelsessted er å ankomme til den beste versjonen av seg selv.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.