Å måtte holde seg hjemme kan skape spenning mellom eldre og yngre søsken, men ikke for Arden og hans lillebror. Under deres tid sammen har Arden fulgt forskriften «Elsk og hjelp barn» fra Veien til lykke og hjulpet sin bror. Resultatet: hjemme hos dem er det en stor lykkelig familie.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.