Mens hans kampsportelever har måttet holde seg hjemme, har læremester Mark undervist en leksjon for én – seg selv. Han gjør katas, som er mønstre man kan øve på alene. Den slags engasjement og øvelse er veien til å mestre alle evner, en av leksjonene som man lærer fra forskriftene i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.