Ilse kjører et ledelseskonsulentfirma. Med verktøyene hun lærer har hun vært i stand til å komme frem til enkle konklusjoner om komplekse situasjoner. Nærmere bestemt, hun kan identifisere årsakene til undertrykkelse og vet hvordan man håndterer dem.

Årsaken til undertrykkelse er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.