Shilah følger forskriftene fra Veien til lykke og lærer hvordan å være selvhjulpen. Denne unge australieren viser sin uavhengighet ved å lage en kyllingsnitsel fra bunnen av – ikke nødvendigvis et måltid man ville forvente av en tenåring. Men Shilah er full av overraskelser.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.