Siden hun ikke har adgang til universitetet sitt akkurat nå, fortsetter Sara med sine studier online. Å studere hjemmefra krever enda større disiplin for å holde fokus på oppgavene. Læring i ethvert miljø og på ethvert utdannelsesnivå kan bli mer effektivt ved å bruke verktøyene i kurset Studieteknologien fra Scientology Håndboken.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.