Sarah er glad for å være i den Avanserte orgen i Sydney, eller som hun kaller den, sin «vakre oase». Og akkurat som en oase forsyner livgivende nødvendigheter midt i en ørken, mottar Sarah livsforbedrende nødvendigheter midt i en turbulent og skiftende verden fra sin auditering.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.