Sara har kommet til Saint Hill i Sørøst-England for å oppdage for seg selv et bedre selv! Hun er klar til å forbedre forhold, kommunikasjon og sin forståelse av andre. Kort sagt, hun har kommet for å få Scientology åndelig veiledning – og hun er sikker på at hun vil forlate Saint Hill som en bedre Sara.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.