Som miljøkonsulent sørger Sandra Patricia for at miljøforskriftene blir håndhevet. Så man kunne si at hennes arbeid i dag beskytter rettighetene til morgendagens generasjon. Det er et utrolig ansvar hun bærer, og hun gjør det med kunnskapen om at arbeidet hennes vil bidra til å sikre et bedre San Juan for fremtiden. Å erkjenne nødvendigheten av å beskytte naturen og hvordan delene av livet henger sammen, er emnet for kurset om Tilværelsens dynamikker fra Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.