Samuel er i sin Scientology Kirke i Bogotá i Colombia, klar til å styrke sitt potensial. Han er i ferd med å fullføre kurset Personlige verdier og integritet og ta med seg verktøyene til å leve opp til sine egne idealer.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.