Når Samantha er klar til å studere Grunnsteinene, setter hun seg behagelig i vinduskarmen på et teppe hun heklet selv. Å studere i solskinnet med vidstrakt utsikt bidrar til opplevelsen av å utvide hennes kunnskap.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.