Sabrina brukte ikke magi til å transportere seg selv fra Taiwan til Australia. Hun hoppet ganske enkelt på et fly. Og etter at hun kom til den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney og begynte på sin auditering, begynte Sabrina virkelig å skape magi.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.