Mer tid hjemme for Ryan betyr mer tid hjemme med barna. Å tilbringe meningsfylt pappatid sammen med dem hver dag har gjort det mulig for ham å oppdage og undre seg over deres raskt voksende talenter.

Barn er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.