Når det gjelder å lage papirfly, er Ruvaan luftfartspionerene Orville og Wilbur Wright i ett og samme barn. Han kan mønsteret og bygger flygedyktige fly med en brett her og et sakseklipp der. Enten man studerer emnet papirfly eller aeronautisk ingeniørkunst, kan ens suksess avhenge av å lære hvordan man lærer. Og det er emnet for Studieteknologien.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.