Dagen Rosa har ventet på er endelig kommet – hun er tilbake i Scientology Kirken i Mexico City. Rosa er ivrig etter å gå tilbake på Philadelphia doctorate-kurset, som hun beskriver med ett ord – «utrolig!»

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.