Ron har planen for å komme seg gjennom disse vanskelige tider – han blomstrer og lykkes. Med den leksjonen fra Veien til lykke som sin grunnvoll, har Ron påtatt seg utfordringen med å bygge seg et imponerende nytt hus. Og om ikke så lenge vil det stedet som nå er dekket med armeringsstål og sement, være Rons hjem, kjære hjem.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.